כפרה

הרב,

אני צריך כפרה

על כך

שאיני רוצה לשוב בתשובה!

הרב,

אל תביט בי כך

תבין אותי,

לא החטאים הביאוני אליך

לא סודות קשים של כישלון

רק הרצון

רק הרצון לרצות

לשוב בתשובה.

הרב.

אל תסביר לי כיצד מכפרים

על חטאי הקשים.

רק אמור לי מדוע הם צריכים כפרה

כי באמת הרב,

איני רוצה כלל

לשוב בתשובה.

—–

מורדי מילר.