אלוהי החרדים

יוצאים בשאלה

אלוהי החרדים, לך הפתרונים

ללבושי שחורים, לסגפנות חותרים

דבריך מפרשים, בשבעים אופנים

את דברי עצמם, הם אינם שומעים

*

לעובדך באמת וביראה, ברטט ואהבה

חיים של שקר ואשליה, תככים ושנאה

הילה של קדושה, אופפת צדיקים

בלי הפוגה, נשמות הם עושים

עדוֹת קודש, מולהבות יצרים

מתריסים "תאוות", אל הכופרים

*

בחרדת קודש, את יצריהם מכניעים

בש"י טבילות, בין נערים עירומים

וכולם אצים נחפזים, לעבודת בוראם

להלל ולקלס, את פרי דמיונם

*

אם מהפחד, ליבם נדם

אזי זדונם, לחטא נחשב

ההולכים שבי, אליו באהַב

פשעם לזכות, מתהפך בלהב

*

כולם שואלים, אך לא נענים

היכן הוא מסתתר, אותו האלוהים

התשובה אצלנו, ממש לנגד עינינו

בתוכנו בליבנו, אלוהים הוא כל אחד מאיתנו.

——

ג. פ.

אהבתם? כנסו ופרגנו בלייק! –דף הפייסבוק של "כתיבה ביציאה"